Polityka prywatności CMB Sp. z o.o.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu Produktów oraz w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym. Dane te są przekazywane Administratorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji. Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, a także ewentualnej archiwizacji korespondencji w sklepie internetowym CMB.com.pl.

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest CMB Sp. z o.o. z siedzibą, przy ulicy Jadwigi 112, 42-226 Częstochowa, KRS: 0000993462, NIP: 5732896085, REGON: 369298166.

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy:

CMB Sp. z o.o.

ul. Jadwigi 112,

42-226 Częstochowa

Adres e-mail:

esklep@cmb.com.pl

Numer telefonu:

693 941 083

 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

a. imię i nazwisko,

b. adres,

c. numer telefonu,

d. adres e-mail.

 

4. Wewnętrzne procedury

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, mające na celu zapobieganie udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

 

5. Podstawy prawne, okres oraz cele przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, świadomej oraz jednoznacznej zgody wyrażanej przez osobę, której dane dotyczą, a to na podstawie treści art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Ponadto, CMB Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy sprzedaży, świadczenia usługi drogą elektroniczną, bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę której dotyczą.

Sklep internetowy CMB.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania i przetwarzania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący celach:

a. odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do CMB Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda klienta wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

b. archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c. jeżeli zostanie zawarta umowa sprzedaży, dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

d. poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka „cookies”].

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a. dostępu oraz informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych,

b. żądania kopii przetwarzanych danych osobowych,

c. sprostowania oraz usunięcia danych osobowych. przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione,

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. przenoszenia danych osobowych,

f. sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

h. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Profilowanie

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

CMB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego.

Na stronie internetowej sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Działają one niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy CMB.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

Strona internetowa CMB.com.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu zapewnienia najwyższych standardów usługi podczas zakupów i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Wszystkie pliki są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zmian w plikach cookies można dokonać w każdym momencie w ustawieniach przeglądarki.