1. CMB Sp. z o.o. zobowiązana jest do wydania towaru bez wad. 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Reklamacje można składać, poprzez wykorzystanie formularza reklamacji stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, drogą mailową na adres: esklep@cmb.com.pl lub w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Sklepu.

Pobierz Formularz reklamacyjny

5. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail z którego reklamacja została wysłana do Sklepu. Na wyraźną prośbę Klienta, Sprzedawca może wysłać odpowiedź na reklamację na adres poczty tradycyjnej.

6. Sprzedawca nie jest producentem towarów.

7. Roszczenia z tytułu gwarancji powinny być kierowane do autoryzowanych przez producenta lub importera placówek serwisowych na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta lub importera.

8. Klientowi przysługuje jednakże prawo do bezpośredniego skorzystania z gwarancji producenta w Sklepie.

Strona internetowa CMB.com.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu zapewnienia najwyższych standardów usługi podczas zakupów i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Wszystkie pliki są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zmian w plikach cookies można dokonać w każdym momencie w ustawieniach przeglądarki.